10 Willem Schepmans

Koninklijke Aloude Hoofdrederijkerskamer

De Violieren

Het Violierenhuis

Sint Nicolaasplaats 9

2000 Antwerpen

- - - - - - - - - - - - - -

 

Wij zijn ook te vinden op

 

Kenspreuken

 

"Wt Jonsten Versaemt"

 

"Liefde doet Sorghen"

 

 

Programma toneelvereniging De Violieren

 

De Violieren

Cafétheater hartje Antwerpen

 

Geschiedenis Violieren

Willem Schepmans

 

 

Willem Schepmans en de Aloude Hoofdrederijkerskamer "De Violieren".

 

 

In 1984 gingen een aantal mensen onder leiding van Clem Du Four over tot de herstichting van de Koninklijke Aloude Hoofdrederijkerskamer "De Violieren" in Antwerpen. In de statuten werd opgenomen dat deze Kamer werd gesticht in de veertiende eeuw. Historische documenten spreken echter van een eerste vermelding van "De Violieren" in 1453.

Was het nu de 14de of de 15de eeuw; het is allemaal te ver weg in de geschiedenis om daar alsnog achter te komen.

Na een periode die gekenmerkt werd door een hoogstaande en zeer kunstzinnige werking van de Kamer - "De Violieren" wonnen o.a. het Landjuweel te Diest in 1541 en organiseerden het beroemde landjuweel in 1561 te Antwerpen - verminderde toch haar werking en viel uiteindelijk stil in de 17de eeuw.

Er was verder geen activiteit meer tot 1887 (één enkele vruchteloze poging niet te na gelaten rond 1853).

Willem Schepmans stichtte in 1887 - op 14 jarige leeftijd - de Speelgroep "De Violieren".

Onder zijn bezielende leiding groeide "De Violieren" opnieuw uit tot één van de belangrijkste Kamers van Antwerpen.

En dàt is nu al meer dan 125 jaar geleden!

Wij kennen Willem Schepmans van de foto's en de afbeeldingen die in het Violierenhuis te bekijken zijn.

Willem Schepmans overleed in oktober 1944.

Uit een krantenartikel van 'Het Laatste Nieuws' van 'donderdag 21 augustus 1952' komen we iets meer over de persoon zelf te weten.

In dit artikel werd verslag uitgebracht van een herdenkingsplechtigheid voor Willem Schepmans door Het Vlaams Toneelverbond.

De plechtigheid was georganiseerd om in de wandelgangen van de Stadsschouwburg aan de Kipdorpbrug een bronzen plaket te onthullen met de beeltenis van de betreurde voorman

Het gebouw bestaat niet meer, maar sinds de ontmanteling hangt het bronzen plaket in het Violierenhuis.

Aan de hand van de tekst van die krant kunnen we ons een beeld vormen over de persoon van "Willem Schepmans".

Zoals reeds gesteld vatte hij het plan op tot:

 

Wederoprichting van De Aloude Rederijkerskamer

"De Violieren", letterkundige afdeling van de oude kunstschilders gilde "Sint Lucas".

 

Samen met zes medestudenten bracht hij dit tot uitvoering op 25 maart 1887.

Willem Schepmans werd zelf de eerste Hoofdman en zou dat gedurende meer dan een halve eeuw blijven.

Hij stond bekend als een geduldig en volhardend leider, die met gezag en warm idealisme zijn taak heeft waargenomen.

Samen met zijn medewerkers - zo gaat het verhaal verder - " heeft hij "De Violieren" tot een zeer hoge bloei gebracht en deze Rederijkerskamer opgevoerd tot een der voornaamste culturele volksverenigingen van het Vlaamse land. "

 

Willem Schepmans was ook actief buiten de Violieren.

Vooreerst zorgde hij ervoor dat de Antwerpse toneelkringen in één Verbond samen kwamen en later werd hij Voorzitter van het Nationaal Vlaams Toneelverbond.

Hij ging ook over tot de groepering van de Aloude Rederijkerskamers van België in één Verbond, waarvan hij tot Euverdeken werd benoemd.

In 1925 verscheen een lijvig boek van zijn hand over het ontstaan en de lotgevallen van talrijke kringen uit het Antwerpse: "Geschiedenis onzer Maatschappijen".

Hij was aan een tweede boek begonnen, toen hij in zijn buitenverblijf te Westmalle overleed in oktober 1944, nog voor het einde van de oorlog.

Zijn leven en bijdrage aan de geschiedenis van De Violieren is de reden van deze feestviering.

De Violieren van vandaag behoren al tot de volgende generatie(s): kinderen van ín en van ná de oorlog.

Onze actuele werking is het resultaat van de inzet van leden, die al een kwarteeuw betrokken zijn bij het besturen van de Kamer, weliswaar dankbaar aangevuld met nieuwe en jongere elementen die het goed voorhebben met cultuur in het algemeen, het theater en de Violieren in het bijzonder.

Twee hoofdmannen zijn mij in deze periode vooraf gegaan: Clem Du Four en Paul Nunes.

Van deze speciale uitgave wil ik gebruik maken om hun bijdrage aan het verhaal van de Violieren in de spotlights te zetten.

Ik heb ze allebei persoonlijk gekend en koester nog steeds onze samenwerking die wij hadden binnen de Violieren.

Dit feest is vooral ook hun feest!

 

Beste leden, toffe gasten, lieve grieten

laat mijn inleiding een oproep zijn om verder te doen met alles waar we samen mee bezig zijn

laat ons om het met onze historische voorgangers te zeggen:

 

"een hoogstaande en kunstzinnige werking van de Kamer nastreven"

 

laat ons zoals Willem Schepmans het zelf stelde: de Kamer tot een zeer hoge bloei brengen

 

maar laat ons vooral een warme vriendenclub blijven, die plezier beleven aan hun hobby en aan mekaar.

 

 

Denhoofdman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< terug