17 Geschiedenis door de eeuwen

Koninklijke Aloude Hoofdrederijkerskamer

De Violieren

Het Violierenhuis

Sint Nicolaasplaats 9

2000 Antwerpen

- - - - - - - - - - - - - -

 

Wij zijn ook te vinden op

 

Kenspreuken

 

"Wt Jonsten Versaemt"

 

"Liefde doet Sorghen"

 

 

Programma toneelvereniging De Violieren

 

De Violieren

Cafétheater hartje Antwerpen

 

Geschiedenis Violieren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschiedenis Violieren door de eeuwen heen

 

De Violieren is een rederijkerskamer die eerst vermeld werd in 1453 en deel uitmaakte van de kunsteraarsgilde Sint-Lucas..

 

De “prehistorie”

 

Rederijkerskamer “De Violieren” werd reeds vermeld in de helft van de 15de eeuw.

In 1480 werd de Kamer in bescherming genomen “ende gevoecht bij de Gilde van

Sint Lucas”.

 

“De Violieren” is de Hoofdrederijkerskamer van het Markizaat Antwerpen.

Na de overwinning in het landjuweel te Gent in 1539, werd in 1561 de Antwerpse Kamer belast met de inrichting van het befaamde Landjuweel te Antwerpen, waar een uitvoerige en gedetailleerde verslaggeving van behouden is.

Na de woelige periodes die veroorzaakt werden door godsdienst- en andere geschillen, door de verdeling van de Nederlanden in Noord en Zuid, ontstond er een lange periode van inactiviteit.

Voor de Violieren zou dit duren tot 1887 en als er ondertussen al werking zou geweest zijn, werden er geen geschriften van teruggevonden om dit te staven.

Zeker is wel dat in 1887 er opnieuw werd aangeknoopt met de oude tradities en het was Willem Schepmans die de Kamer een tweede leven schonk.

Tradities werden opnieuw in ere hersteld en de Aloude Hoofdrederijkerskamer hervond zijn positie midden het Culturele leven in de Stad Antwerpen.

Sindsdien is er altijd een werking geweest van de Kamer, uiteraard met hoogten en laagten – al dan niet met culturele activiteit.

 

Actueel

 

In 1987 kon men dan ook op luisterrijke wijze het centennium (eeuwfeest) van de kamer vieren. Op de datum van 26 april 1984 verwijzen de statuten naar een vernieuwd heropstarten van De Violieren. Het is voornamelijk onder impuls van Hoofdman-factor Clem Dufour (1930-2009) dat De Koninklijke Aloude Hoofdrederijkerskamer De Violieren volop nieuw leven wordt ingeblazen. Hij zal tot 2006 Hoofdman-factor blijven en wordt in 2006 benoemd tot "Hoofdman-ter-ere".

Hij werd opgevolgd door Hoofdman-factor Paul Nunes (1950-2008). Sinds 2009 is de huidige Hoofdman-factor Fons Schryvers.

 

In 2012 vierden de Violieren het 125 jarig heropstarten van de rederijkskamer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< terug geschiedenis

Sint-Nicolaasplaats omstreeks 1939