15 Hoofdman-ter-ere Clem

Koninklijke Aloude Hoofdrederijkerskamer

De Violieren

Het Violierenhuis

Sint Nicolaasplaats 9

2000 Antwerpen

- - - - - - - - - - - - - -

 

Wij zijn ook te vinden op

 

Kenspreuken

 

"Wt Jonsten Versaemt"

 

"Liefde doet Sorghen"

 

 

Programma toneelvereniging De Violieren

 

De Violieren

Cafétheater hartje Antwerpen

 

Hoofdman-ter-ere

Clem Du Four werd op 5 maart 1930 geboren in Borgerhout.

Vader en moeder Du Four waren beiden verbonden aan de opera in Antwerpen. Dat bracht mee, dat de jonge Clem reeds op 10 jarige leeftijd ook op het opera-podium terecht kwam.

 

En daaruit volgde automatisch de rolletjes in de KNS als ‘jonge kerel’.

Toen in de Belgische huiskamers de televisietoestellen hun intrede deden, zocht het NIR (voorloper van de BRT) jonge dynamische kerels als medewerkers aan jeugdprogramma’s.

En zo kreeg Vlaanderen Clem te zien op het kleine scherm.

Toneel was zijn hobby en passie.

Hij werkte als operateur bij de Regie der Telefonie.

En dat werk bood hem de faciliteit om in zijn vrije tijd volop aan theater te doen. Met een jonge dynamische groep richtten ze een eigen toneelkring op: J.E.U.G.D.

Deze groep zou 30 jaar actief zijn – Clem was hier niet alleen speler en bestuurslid, maar werd ook de huisregisseur.

Ook de ‘Regie’ had zo zijn eigen toneelactiviteiten en met een medewerker als Clem had de toneelafdeling “Club Télégrafique” de juiste man in huis.

Zeer gevraagd als ‘jeune premier’ en één van de belangrijkste amateurspelers in het Antwerpse vertolkte hij vele belangrijke rollen.

Ook andere gezelschappen, waaronder ‘Hoop en Liefde’ deed dikwijls beroep op hem.

En toen ontdekte Leon Lambrecht J.E.U.G.D. en Clem Du Four.

Leon was de conservator van de Aloude Hoofdrederijkers Kamer De Violieren en die hadden dringend behoefte aan een toneelgezelschap.

Clem legde met zijn ploeg de basis voor de hernieuwde statuten van de Violieren in 1984.

Hij werd Hoofdman-Factor en schreef in die functie een aantal eenaktertjes.

Clem Du Four zetelde ook nog in diverse Raden en Besturen.

Via het Secretariaat van de Commissie voor de Jeugd, belandde hij in het Hoofdbestuur van het KNTV (*), maar werd tegelijkertijd voorzitter van het Provinciaal Verbond en van het KVTA (*).

Clem maakte ook deel uit van de "Commissie van Toezicht op het Koninklijk Landjuweel'.

Hij was de secretaris van Amateurtoneel België-Nederland.

Ook werd hij opgenomen in de IATA (*) – de Europese overkoepelende belangengroep voor amateurtoneel en bracht het daar tot ondervoorzitter van de groep Centraal Europa.

De inzet in al deze commissies leverden hem en zijn groep interessante voorstellen op – met de Antwerpse toneelspelers brachten ze "De Bokken" een toneelstuk van Johan Boonen naar de Griekse tragedie van Aeschylus op het Internationaal Theaterfestival in Monaco.

Een ander hoogtepunt in zijn carrière was de deelname met De Violieren aan het Landjuweel met “Anna Anna” in Torhout.

Tenslotte verdient nog bijzonder vermeld, dat de Orde van de Schutsgilden hem vereremerkte als Officier in de "Orde van de Papegaey".

 

(*) KNTV Koninklijk Nationaal Toneel Verbond

PTVA Provinciaal Toneel Verbond Antwerpen

KVTA Koninklijk Toneel Verbond van Antwerpen

IATA International Amateur Theatre Association

 

 

 

< terug

1930 -2009

 

Clem Du Four

 

Hoofdman-Factor (1980 - 2003)

Hoofdman-ter-ere (2004 - 2009)